Privacybeleid

Privacyverklaring KeyboardKopen.nl

In deze privacyverklaring legt KeyboardKopen.nl, kantoorhoudend te Hilversum (1215LN) aan C. Evertsenstraat, met kvk-nummer: 68173822  uit welke persoonsgegevens KeyboardKopen.nl verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat zijn cookiebeleid is.

Algemeen  KeyboardKopen.nl respecteert de privacy van alle bezoekers van zijn website www.keyboardkopen.nl, zijn (potentiële) klanten en andere (potentiële) relaties. Persoonlijke gegevens die aan KeyboardKopen.nl worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Uw gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met organisaties of individuen die niet met de diensten van KeyboardKopen.nl te maken hebben. KeyboardKopen.nl houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Persoonsgegevens  In het kader van de dienstverlening van KeyboardKopen.nl of wanneer u anderszins contact heeft met KeyboardKopen.nl bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van KeyboardKopen.nl, legt KeyboardKopen.nl de door u opgegeven gegevens vast. KeyboardKopen.nl bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven.

KeyboardKopen.nl gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van zijn dienstverlening. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met KeyboardKopen.nl of indien dit wettelijk verplicht is.

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van KeyboardKopen.nl naar de aard van het contact noodzakelijk is. U kunt te allen tijde de website van KeyboardKopen.nl bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met KeyboardKopen.nl te delen.

Cookies KeyboardKopen.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om de website van KeyboardKopen.nl beter te laten functioneren. Deze cookies worden niet gebruikt om u te identificeren.

Daarnaast maakt KeyboardKopen.nl gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt KeyboardKopen.nl inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op zijn website. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. KeyboardKopen.nl heeft hier geen invloed op. KeyboardKopen.nl heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Derden hebben geen toegang tot de door KeyboardKopen.nl geplaatste cookies. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens Voor vragen over ons privacy- en/of cookiebeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met KeyboardKopen.nl opnemen door het sturen van een e-mail naar: info@keyboardkopen.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring KeyboardKopen.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.

Versie maart 2020